main-slider-2

โครงการ
RUN WITH FAMILY DOCTORS

20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย

ที่มา

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์สาขาหนึ่งที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแพทย์ประจำครอบครัวในการดูแลคนทุกคนในพื้นที่ และทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในทุกด้านเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี โดยปัจจุบันมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1000 ทีม ในการร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ และเพิ่มการเข้าถึงบริการโดยมีทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่ และเนื่องในโอกาสครอบรอบ 20 ปี ของการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “Run with family doctors” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
 2. นำเงินรายได้จากค่าสมัคร หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ของแพทย์เวชศาสตร์
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประชาชน

การรับสมัคร

โดยการลงทะเบียน online ผ่าน HYPERLINK "http://www.runwithfammed.com" www.runwithfammed.com ประเภทของการสมัครทั้งแบบบุคคลและประเภททีม ประเภทบุคคล หมายถึงการแข่งขันโดยใช้สถิติของผู้วิ่งเพียงคนเดียว ประเภทประเภททีม หมายถึงการแข่งขันโดยนับระยะทางรวมของทีม ซึ่งอาจเป็นทีมของครอบครัว เพื่อน กลุ่มชมรมหรือสมาคมก็ได้ และในทีมจะมีหมอครอบครัวอยู่ในทีมหรือไม่ก็ได้ แต่เราอยากให้ทุกคนชวนกันออกมาวิ่ง

 1. ทีมครอบครัว
 2. ทีมเพื่อน
 3. ทีมชมรม
 4. ทีมหมอครอบครัว

โดยทุกประเภทสามารถเพิ่มสมาชิกเข้าทีมและย้ายทีมได้ถึง 28 พฤษภาคม 2562

ประเภทรางวัล

 • รางวัลสำหรับรูปภาพวิ่งที่มีความประทับใจ นิยามความหมายของคำว่า ‘ครอบครัว’
 • รางวัลสำหรับรูปภาพวิ่งที่มีความประทับใจ นิยามความหมายของคำว่า ‘หมอครอบครัว’
 • รางวัลทีมที่วิ่งมี ‘จำนวนคน’ ร่วมกิจกรรมมากที่สุด
 • รางวัลประเภททีมที่มี ระยะวิ่งสะสมมากที่สุด
 • รางวัลประเภทบุคคลที่มี ระยะวิ่งสะสมมากที่สุด

หมายเหตุ รางวัลที่รูปภาพวิ่ง ประเภท 1 2 และ 3 ตัดสินโดยคณะกรรมการสมาคม

กติกาการแข่งขัน

ผู้สมัครเลือกประเภทของการวิ่ง (ประเภทบุคคลหรือประเภททีม)

ประเภทบุคคล

กำหนดเป้าหมายในการวิ่งของตนเอง 20 km, 40 km, 100 km
วิ่งสะสมไปเรื่อยในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562
สถานที่สะดวกที่ไหน สามารถวิ่งได้ทุกที่ ที่สะดวก ขอให้ออกมาวิ่งหรือเดิน
แคปหน้าจอ จากแอพที่ท่านสะดวก ส่งผลการวิ่งให้เราตรวจสอบ โดยส่งผลการวิ่งได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน เพื่อไปสู่การพิชิตเป้าหมาย
ระยะทางวิ่งรวมของทีมท่านสามารถติดตามได้จากระบบเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ และระบบจะทำการรวมผลระยะทางวิ่งของท่านโดยอัตโนมัติ

ประเภททีม (ทุกประเภททีม)

เลือกประเภททีมที่ลงสมัคร ท่านจะได้รับหมาย เลขประจำทีม เลือกเป้าหมายในการวิ่งของทีม 100 km 200 km 300 km 400 km 500 km
เมื่อได้รับเลขหมายประจำทีม ให้ลงทะเบียนสมาชิกประจำทีม และเลือกทีมที่เข้าร่วม
สามารถเพิ่มจำนวนทีมได้ด้วยตนเอง ในกรณีต้องการย้ายทีมหรือรวมทีมสามารถแก้ไขโดยเลือก เลขประจำทีมที่ต้องการเข้าร่วมซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.
สถานที่สะดวกที่ไหน สามารถวิ่งได้ทุกที่ ที่สะดวก ขอให้ออกมาวิ่งหรือเดิน
การวิ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งพร้อมกันเป็นทีม
แคปหน้าจอ จากแอพที่ท่านสะดวก ส่งผลการวิ่งให้เราตรวจสอบ โดยส่งผลการวิ่งได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน เพื่อไปสู่การพิชิตเป้าหมาย
ระยะทางวิ่งรวมของทีมท่านสามารถติดตามได้จากระบบเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ และระบบจะทำการรวมผลระยะทางวิ่งของกลุ่มโดยอัตโนมัติ

กติกาสำหรับการรางวัลพิเศษ

1. รางวัลสำหรับรูปภาพวิ่งที่มีความประทับใจ นิยามความหมายของคำว่า ‘ครอบครัว’ ดังนี้
1.1 ผู้เข้าร่วม ใส่เสื้อวิ่งจากกิจกรรม runwithfamilydoctor ถ่ายรูปท่านหรือเป็นทีมไม่ว่ากับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่ท่านชื่นชอบ พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ นิยามความหมายของคำว่า “ครอบครัว”ในผ่านมุมมองของท่าน
1.2 tag #runwithmyfamily# #runwithfamilydoctor และ #ตามด้วยรหัสประจำตัว
1.3 โพตส์ลงบน facebook ของท่านและเปิดเป็นสาธารณะ
1.4 ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆของภาพ และมุมมองการนำเสนอที่สร้างสรรค์ โดยมีจำนวนการแชร์ จำนวนกดไลค์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาตัดสินด้วย
1.5 สามารถโพตส์รูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
1.6 เริ่มโพตส์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562

2. รางวัลสำหรับรูปภาพวิ่งที่มีความประทับใจ นิยามความหมายของคำว่า ‘หมอครอบครัว’ ดังนี้
2.1 ผู้เข้าร่วม ใส่เสื้อวิ่งจากกิจกรรม runwithfamilydoctor
ถ่ายรูปท่านหรือเป็นทีม ไม่ว่ากับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่ท่านชื่นชอบ พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ นิยามความหมายของคำว่า “หมอครอบครัว”ในผ่านมุมมองของท่าน
2.2 tag #runwithmyfamilydoctor# และ #ตามด้วยรหัสประจำตัว
2.3 โพตส์ลงบน facebook ของท่านและเปิดเป็นสาธารณะ
2.4 ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆของภาพ และมุมมองการนำเสนอที่สร้างสรรค์ โดยมีจำนวนแชร์ จำนวนกดไลค์ เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาตัดสินด้วย
2.5 สามารถโพตส์รูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
2.6 เริ่มโพตส์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562

3.รางวัลทีมที่วิ่งมี ‘จำนวนคน’ ร่วมกิจกรรมมากที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 พิจารณาจากจำนวนผู้สมัครในทีมเดียวกันที่มีจำนวนมากที่สุด
3.2 หากมีจำนวนผู้สมัครในทีมเท่ากัน ทีมที่มีจำนวนผลรวมระยะวิ่งมากที่สุด จะได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล

4.รางวัลประเภททีมที่มี ระยะวิ่งสะสมมากที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
4.1 ทีมที่มีระยะทางที่วิ่งได้ผลรวมสะสมของทั้งทีมมากที่สุด ช่วงเวลาวิ่งระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562

5.รางวัลประเภทบุคคลที่มี ระยะวิ่งสะสมมากที่สุด
5.1 พิจารณาจากบุคคลที่มีระยะวิ่งสะสมได้ระยะทางมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562
5.2 ผู้ที่สมัครประเภททีมมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลประเภทบุคคล โดยระบบจะนำสถิติของทุกคนมาประมวลผลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 1.การตัดสินรางวัลทุกประเภท อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ และการตัดสินนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
2.ทุกภาพที่ส่งร่วมกิจกรรม ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ นำภาพดังกล่าว ใช้ในการประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างของสมาคมฯ โดยไม่ต้องขออนุญาต